• Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία
 • Σπουδές στη Βουλγαρία

LIFE IN BULGARIA

The capital and biggest city is Sofia, with about 1.100.000 residents. Other big cities are Filippoupolis (Plovdiv) the summer capital Varna, Pyrgos (Burgas) in the Black Sea, Rouse (at the banks of Danube), Stara Zagora, Pleven, Lovets, Soumen and the Beliko Tarnovo, the first capital city of Bulgaria...

POINTS OF EXELLENCE

Knowledge, experience and method, the triptych of the guaranteed admission to universities. All universities in Bulgaria accept their students through competitive admittance exams. The excellent preparation of the students is, therefore, important, so that they are able to achieve their goal with absolute success...

POSTGRADUATE STUDIES

Postgraduate studies are nowadays an almost essential extend of Higher Education. They are of grave importance for the professional career of the students as well as for the enhancement of the educational role of Universities...

SERVICES

With our considerably long knowledge and experience, we provide every help on choosing the most suitable educational institute and we undertake full update of the candidates, for the way and perspective of their studying, as well as the conditions and the cost of studying and living in Bulgaria..